#htmlcaption1 #htmlcaption2 #htmlcaption4

Poslednje objave

Fotonaponski sistemi u gradovima

Fotonaponski sistemi u gradovima

Vladan Galebovic Sep 17, 2017 Uncategories 0Komentari

Fotonaponski sistemi u gradovima

Proučavanje, projektovanje i primeri izvođenja
fotonaponskih sistema u gradovima

12. oktobar 2018,
Dom inženjera „Nikola Tesla"
Kneza Miloša 9/III

Očigledna potreba za širenjem znanja o fotonaponskim panelima, zakonskim okvirima njihove primene, načinu povećanja energetske efikasnosti, povezivanju sa elektrodistributivnom mrežom u gradovima - podstakla je autore da pripreme ovaj seminar.

Seminar je održan nekoliko puta u Beogradu i Bajinoj Bašti i diskusije učenika srednjih škola, studenata, inženjera i projektanata ukazale su autorima koje detalje treba naglasiti.

Ovoga puta na seminar zovemo nastavnike osnovnih i srednjih škola koji će, nakon odslušanih predavanja, dobiti precizniju sliku o potrebi negovanja održivog razvoja i zaštite životne sredine. Saznaće koje se sve tehnologije koriste u te svrhe i kako na to gleda naše zakonodavstvo. Nastavnici će znatno lakše planirati i realizovati nastavu iz ove oblasti, a koristiće stečena znanja i u opštem obrazovanju svojih đaka.

U poslednjoj prezentaciji nastavnici će aktivno učestvovati, što će dodatno podići nivo poznavanja ove materije.

Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije odobrio je ovaj seminar i on je objavljen ovde.  

Kotizacija

Kotizacija iznosi 800 (osam stotina) dinara (bez PDV) i obuhvata sledeće.

  • potvrdu o odslušanom seminaru,
  • knjigu „Tehnika i tehnologija u funkciji zaštite životne sredine" (izdanje SMEITS-a),
  • blok i olovku,
  • osveženje u pauzi.

Četiri i više učesnika iz jedne organizacije imaju pravo na 20% popusta na ukupan iznos.

Seminar se održava u okviru 6. Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije (11. i 12. oktobra 2018) i pozivamo nastavnike da bez plaćanja kotizacije za taj skup, učestvuju u radu prvog dana Konferencije.

Program seminara

11.30–12.00

Prijavljivanje učesnika

12.00–12.45

Zakonski okviri i politika u oblasti obnovljivih izvora električne energije,

Rastislav Kragić, Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije

Ključne reči: Pojam i značaj obnovljivih izvora električne energije. Klimatske promene kao osnovni pokretač savremene primene obnovljivih izvora energije. Strateški i regulatorni okviri primene obnovljivih izvora električne energije u Evropi i Srbiji. Dalja očekivanja.

12.45–13.30

Proučavanje i projektovanje mrežom povezanih fotonaponskih sistema u gradovima

dr Zoran Nikolić, Institut tehničkih nauka SANU

Ključne reči: Energija sunca. Fotonaponska konverzija i površinska snaga zračenja. Merenje i proračun mogućeg potencijala sunčevog zračenja na određenoj lokaciji. Pojam autonomnih i mrežom povezanih fotonaponskih sistema. Osnovne karakteristike i primeri primene ovih sistema.

13.30–14.00

Pauza uz kafu

14.00–14.45 

Monitoring i skladištenje energije kod fotonaponskih sistema u gradovima

prof. dr Zoran Stević, profesor Univerziteta u Beogradu

Ključne reči: Primena energetske elektronike kod fotonaponske konverzije: invertori, ispravljači, regulatori i kontroleri. Hemijski izvori energije kao skladišta električne energije. Olovne baterije s mogućnošću dubokog pražnjenja i ostale vrste baterija. Dimenzionisanje baterija u sistemima sa fotonaponskim panelima. Primena kondenzatora kao skladišta električne energije. Energija vodonika i gorivne ćelije. Električna vozila. Novi smerovi razvoja.

14.45–15.30

Implementacija mrežom povezanih fotonaponskih sistema u gradovima

Žarko Ševaljević, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu

Ključne reči: Primeri praktičnog korišćenja osnovnih komponenata fotonaponskih sistema: Fotonaponski paneli, baterije, invertori, ispravljači, rezervno napajanje. Održavanje komponenata fotonaponskih sistema. Zaštita na radu.

Metoda rada

Metoda usmenog izlaganja, uz korišćenje video projektora u kombinaciji sa pitanjima za prva tri dela, a deo 4 uz prikazivanje osnovnih komponenata fotonaponskih sistema.

Ostavite svoj odgovor

*
**Neobjavljeno
*URL sajta sa http://
*