#htmlcaption1 #htmlcaption2 #htmlcaption3

Poslednje objave

33. Međunarodni kongres o procesnoj industriji

33. Međunarodni kongres o procesnoj industriji

Vladan Galebovic Sep 17, 2017 Uncategories 0Komentari

Procesing ‘20 je trideset treći Međunarodni kongres o procesnoj industriji koji organizuje Društvo za procesnu tehniku, pri SMEITS-u, u saradnji sa Katedrom za procesnu tehniku Mašinskog fakulteta u Beogradu.

Procesing ‘20 se održava 10. i 11. septembra 2020, ukoliko to dozvoli zdravstvena situacija u zemlji.

Program Procesinga ‘20 bavi se primenom obnovljivih izvora energije i smanjenjem nepovoljnih uticaja na životnu sredinu postrojenja u različitim oblastima procesne industrije.

Posebna tema Procesinga ‘20 je primena koncepta cirkularne ekonomije za realizaciju ciljeva održivog razvoja u smanjenju štetnih emisija, uvođenju obnovljivih izvora energije i proizvodnji i trgovini održivim proizvodima, tj. zatvaranju kruga proizvod – otpad – proizvod u različitim oblastima procesne industrije.

Obaveštenje autorima

Zbornik rezimea svih prihvaćenih radova biće štampan na srpskom i engleskom jeziku. Zbornik radova u celini će nakon Procesinga ‘20 dobiti CIP i ISBN. Originalni izloženi radovi mogu dobiti oznaku DOI što obezbeđuje znatno veću vidljivost i citiranost tekstova. Jedan broj originalnih radova izloženih na Kongresu biće predložen za objavljivanje u časopisima: „FME Transactions” – naučnom časopisu Mašinskog fakulteta u Beogradu, koji se nalazi na Web of Science (WoS), Emerging Sources Citation Index (ESCI) listi i časopisu „Procesna tehnika” (M53), uz mogućnost dodeljivanja DOI broja. Prijavu rada treba poslati organizatoru na procesing@smeits.rs i ona treba da sadrži:

  • Predlog teme rada i rezime (apstrakt) na srpskom i engleskom;
  • Spisak autora sa afilijacijama na engleskom i srpskom i kontakt podacima;
  • Rezime (apstrakt) od najviše 1000 slovnih mesta na engleskom i srpskom;
  • Kratku biografiju prvog autora. 

undefined

Ostavite svoj odgovor

*
**Neobjavljeno
*URL sajta sa http://
*