#htmlcaption2 #htmlcaption3

Poslednje objave

55. Međunarodni kongres i izložba o KGH

55. Međunarodni kongres i izložba o KGH

Vladan Galebovic Sep 17, 2017 Uncategories 0Komentari

Međunarodni kongres i izložba o KGH redovni je godišnji skup sa dugom tradicijom koji okuplјa stručnjake, inženjere, istraživače, proizvođače opreme i druge profesionalce iz Republike Srbije i sveta koji se bave energetskim sistemima u zgradama, gradovima i industriji, a pre svega sistemima grejanja, hlađenja i klimatizacije.

Tokom kongresa i izložbe, učesnici imaju priliku da se upoznaju sa najnovijim tehnologijama, inovacijama i budućim pravcima razvoja u termotehnici, kao i da prošire svoja poznanstva i razmene znanja i iskustva sa ekspertima iz oblasti KGH. Neke od najaktuelnijih tema o kojima će se govoriti su upotreba sistema sa obnovlјivim izvorima energije u visoko efikasnim zgradama u cilјu postizanja nZEB i ZEB, renoviranje postojećih zgrada, uz posebnu pažnju posvećenu povećanju energetske efikasnosti, zaštiti životne i radne sredine, ekonomskom uticaju i održivosti.