#htmlcaption2 #htmlcaption3

Recent Posts

Obuka

Obuka

Vladan Galebovic Sep 17, 2017 Uncategories 0 Comments

Jedna od osnovnih delatnosti SMEITS-a i njegovih društava je prenošenje znanja kroz seminare, konferencije, kongrese, predavanja… Članovi SMEITS-a – stručnjaci u svojim oblastima – rado staju za govornicu i nakon izlaganja spremno učestvuju u diskusiji sa kolegama. Napredak tehnologije omogućio je da se organizuju on-line kursevi koji omogućavaju polaznicima da znanje usvajaju svojim tempom i sa bilo kog mesta na kome imaju pristup internetu.