.

Scroll mouse to zoom in or zoom out

Tehnologija hlađenja i smrzavanja hrane

RSD450.00
Tax included

Stevan Šamšalović

Quantity

Učasopisu "KGH", u brojevima 1-4. u 1993. godini, objavljena je, u četiri dela, otprilike polovina ove knjige; tačnije, prva četiripo glavlja; peto poglavlje i oba tabelarna dodatka su uneseni u knjigu, da bi se upotpunila građa i zaokružio tehnološki ciklus pripreme i hlađenja odnosno smrzavanja hrane.

U prvom delu knjige, objašnjeni su osnovni pojmovi o čovečjoj ishrani, njenim sastojcima, uslovima čuvanja i uticajima skladištenja na njena svojstva. Opisane su i promene životnih namirnica i posledice tih promena na kvalitet odnosno pogoršanje svojstava hrane (razlaganja izazvana bakterijama i si, na disanje i enzimno delovanje, transpiraciju, oslobađanje i upijanje mirisa i dr.). Navedeni su sanitarno-higijenski uslovi rada, prema određenim zahtevima u postupku skladištenja, a detaljno su izložene i mogućnosti i uslovi skladištenja.

Hlađenje i smrzavanje su posebno prikazani sa stanovišta uslova i tehnoloških parametara, imajući u vidu određene namirnice. U tekstu su i preporuke za projektovanje prostora za mašinske instalacije i brojčane vrednosti parametara hlađenja, smrzavanja i skladištenja najvažnijih prehrambenih proizvoda. U drugom delu knjige su dva opširna dodatka: u prvom su tabelarno izloženi osnovni parametri skladištenja različitih vrsta voća i povrća, a u drugom uslovi njihovog smrzavanja (za manja pakovanja).

Indeks pojmova na kraju knjige će sigurno olakšati čitaocu nalaženje informacija o određenim aspektima hlađenja i smrzavanja hrane.

Štampanje ove knjigepomogla su sledećapreduzeća: "BS Inženjering", "Frigostem", "Frigomontaža", "Frigoremont", "Jugofrigo" i "Jugostroj" iz Beograda, „Carbo-dioxid“ iz Bečeja, i "Pado" i "T&RM Inženjering" takođe iz Beograda. Izdavač im i na ovaj način natoplije zahvaljuje na značajnoj podršci.

Data sheet

Autor(i)
S. Šamšalovič
#htmlcaption2 #htmlcaption3