.

Scroll mouse to zoom in or zoom out

Mali termotehnički priručnik

RSD1,800.00
Tax included

Branislav Živković i Zoran Stajić

Quantity

Imajući u vidu da je svih 1600 primeraka prvog izdanja ovog priručnika rasprodato, i da ga skoro godinu dana nije bilo moguće kupiti, dužni smo, pre svega, izvinjenje svima onima kojima je ovaj priručnik bio potreban a do njega nisu mogli da dođu, kao i onima koji su, zadovoljni sadržajem prvog izdanja, očekivali ranije pojavljivanje dopunjenog priručnika koji treba da sadrži sve, ili bar one najvažnije, promene do kojih je došlo u relevantnim oblastima termotehnike u proteklom periodu.

Sa druge strane, ovo je prilika da se zahvalimo svima koji su kupovinom priručnika i njegovim intenzivnim korišćenjem „udahnuli život“ toj knjizi i učinili je delom nezaobilazne, svakodnevno korišćene, tehničke literature, u šta smo se i sami uverili videvši je na mnogim radnim stolovima projektanata i inženjera i tehničara u održavanju, razvoju i investicijama u mnogim srpskim preduzećima, a čuli smo i za primere korišćenja priručnika i u susednim državama. Pred vama se nalazi drugo, dopunjeno, izdanje Malog termotehničkog priručnika koje, pored ispravki uočenih grešaka i nejasnoća u prvom izdanju, obuhvata i značajne promene i dopune materije kojom se on bavi. Tako su, pored uslovno rečeno formalnih promena koje se odnose na zamenu starih oznaka standarda „JUS“ (gde god je to bilo nedvosmisleno moguće) novim oznakama „SRPS“, dodate tabele sa grafičkim simbolima koje, u skladu sa odgovarajućim standardom, treba koristiti prilikom crtanja šema rashladnih postrojenja, kao i tabele sa praktičnim podacima o granici zapaljivosti nekih gasova i para, okvirnim koeficijentima prelaza toplote u zavisnosti od tipova konvekcije i slično. Naročita pažnja posvećena je i poglavlju koje se odnosi na rashladne fluide – oblast koja je od izuzetnog značaja za razvoj termotehničkih uređaja i instalacija, i u kojoj su se desile značajne promene u pogledu uobičajeno korišćenih rashladnih fluida.

Posebnu zahvalnost dugujemo našim prijateljima i kolegama, prof. dr Francu Kosiju i dipl. inž. Branislavu Džiniću, koji su u ulozi recenzenata, svojim primedbama i sugestijama umnogome pomogli da novo izdanje ovog priručnika dobije svoj konačni izgled. Nadajući se da će i ovo izdanje priručnika naići na jednako dobar prijem kao i prethodno, pozivamo čitaoce da svojim primedbama i sugestijama pomognu poboljšanju kvaliteta sledećeg izdanja.

Data sheet

ISBN
978-86-81505-
Autor(i)
Branislav Živković i Zoran Stajić
Format
A5
#htmlcaption2 #htmlcaption3