.

Za uvećanje ili smanjenje slike, točkić miša pomerajte gore odnosno dole

Ko je ko u KGH u 2022

600,00 RSD
Porez je uključen

Živojin Perišić

Količina

Na praktično pitanje – kako bez mnogo lutanja doći do potrebnih informacija u mnoštvu oglasa i poslovnih poruka naših sponzora i suizdavača časopisa „KGH“ – odgovr je ovaj vodič, ili informator, sa nazivom „Ko je ko u KGH“, koji pruža sistematizovane i korisne podatke o tome šta koja firma radi i gde može da se nabavi određena oprema ili materijal na našem tržištu grejanja, hlađenja i klimatizacije.

Prethodna izdanja vodiča „Ko je ko u KGH“ Društva za klimatizaciju, grejanje i hlađenje (KGH) Srbije (počev od 2006. godine, odnosno od 37. kongresa o KGH) naišla su na pozitivan prijem u domaćoj KGH javnosti, uz takođe primetno sve veće interesovanje gostiju iz inostranstva.

Pred vama je novo – šesnaesto, dopunjeno, ali smanjenom po obimu, izdanje iz 2020. – koje se pojavljuje uoči 52. Međunarodnog kongresa o klimatizaciji, grejanju i hlađenju, sa novim firmama i podacima.

U skladu sa situacijom izazvanom pandemijom COVID-19, ovo izdanje – kompletno dvojezički obrađeno – u štampanom i elektronskom izdanju ostaje trajni dokument koji sadrži podatke o preko 100 izlagača na pratećoj izložbi opreme i dostignuća, koja prati takođe virtuelni naš kongres, sa svim podacima potrebnim za ostvarivanje poslovnog kontakta.

Da bismo korisniku ovog vodiča pomogli da što lakše sazna gde može da dobiju određenu uslugu ili nabavi materijal i opremu potrebnu za realizaciju svoje instalacije za grejanje, hlađenje ili klimatizaciju, pripremljene su pregledne tabele koje upućuju na ime firme i njen oglas, na kome se mogu pronaći detaljne informacije, pripremljene su:

  • Tabela 1. Ko je ko po delatnostima firmi (koje se firme bave određenom delatnošću).
  • Tabela 2. Ko je ko po grupama proizvoda (tabela sa 57 grupa proizvoda iz oblasti grejanja, hlađenja i klimatizacije).
  • Tabela 3. Čije proizvode gde naći (tabela sa preko 800 firmi čiji se proizvodi mogu naći kod izlagača i na našem tržištu).
  • Tabela 4. Ko je na kojoj adresi (aktuelne adrese firmi, brojevi telefona i telefaksa, aktivne adrese elektronske pošte i internet adrese).

Tabele su – radi praktičnije upotrebe – grafički obrađene tako da se omogući još lakše njihovo praćenje po redovima i kolonama. Svi oglasi i nazivi firmi u sadržaju i tabelama složeni su po abecednom redu (osim onih koji su se prijavili u poslednjem trenutku), sa brojevima stranica na kojima  se nalaze u knjizi.

Naglašavamo da se firme u tabelama nalaze pod njihovim trgovačkim nazivom, dok se puni zvanični nazivi nalaze na oglasnim stranama – koje su za štampu priredile same firme.

Informacije o delatnostima firme prenete su iz njihovih oglasa i dopunjene saznanjima urednika ovog vodiča.

Zahvalni smo svakom čitaocu i korisniku ove knjige koji nam se obratio savetom ili ukazivanjem na nenamerne greške ili propuste koje smo učinili. Time nam pomažete da sledeće izdanje vodiča „Ko je ko u KGH“ sadrži više proverenih korisnih informacija i bude potpunije i bolje u svakom pogledu.

Tehnički list

Autor(i)
Živojin Perišić
Format
B5
#htmlcaption2 #htmlcaption3