.

Za uvećanje ili smanjenje slike, točkić miša pomerajte gore odnosno dole

Elektronski kurs o f-gasovima

15.200,00 RSD
Porez je uključen

Međunarodno priznata profesionalna diploma iz hlađenja i klimatizacije

Društvo za KGH Srbije u saradnji sa kompanijom Star Learning Solutions, iz Glazgova, Velika Britanija, i UNEP-om, pripremilo je elektronski kurs o f-gasovima i odgovarajućoj regulativi lokalizovan za zemlje Balkana.

Količina

Međunarodno priznata profesionalna diploma iz hlađenja i klimatizacije

Društvo za KGH Srbije u saradnji sa kompanijom Star Learning Solutions, iz Glazgova, Velika Britanija, i UNEP-om, pripremilo je elektronski kurs o f-gasovima i odgovarajućoj regulativi lokalizovan za zemlje Balkana.

Tehničari za klimatizaciju, grejanje i hlađenje imaju priliku da budu u toku sa novim propisima i tehničkim dostignućima iz industrije na lak i pogodan način. Sistem obuke preko interneta (e-learning), omogućava profesionalcima da održavaju i pobolјšaju kompetentnost bilo kad i bilo gde, kao i da dobiju međunarodno priznati sertifikat o kontinualnom profesionalnom razvoju (sertifikat CPD). Za pohađanje i polaganje kursa ne postoje nikakvi posebni uslovi niti vremenska ograničenja.

Ovaj kurs vrhunskog kvaliteta, o f-gasovima i odgovarajućoj regulativi, služi za pojedinačnu sertifikaciju. Kurs kandidatu omogućava da stekne osnovno teorijsko znanje u vezi sa F-gasovima i stacionarnim rashladnim sistemima, split sistemima i toplotnim pumpama. Sva materija potrebna za teoretsko znanje izložena je u sažetom i razumljivom obliku, jednostavnom za praćenje.

#htmlcaption2 #htmlcaption3