.

Za uvećanje ili smanjenje slike, točkić miša pomerajte gore odnosno dole

Sušare - teorija i zadaci

1.800,00 RSD
Porez je uključen

Obradović Marko

Jovović Aleksandar

Karan Milenko

Đurić Slavko

Radić Dejan

Stanojević Miroslav

Todorović Dušan

Karličić Nikola

Kuburović Miloš

Količina

Oblast procesne tehnike je kao posebno usmerenje u nastavni plan na Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu tehnike uvedena 1959. godine. Razvojem domaće procesne i prerađivačke industrije, razvijala se i nastava uvođenjem predmeta u kojima su se izučavale tehnološke operacije sa jedne strane, i tehnološki aparati i mašine, sa druge strane. Već je nastavni plan od 1973. godine obuhvatio sedam predmeta usmerenja (Konstrukcija i proračun aparata, Osnove tehnoloških procesa, Mašine i aparati za mehaničke i hidromehaničke operacije, Prostiranje toplote i mase, Tehnološki i difuzioni aparati, Industrijske peći), a nastava iz oblasti sušenja uvodi se kroz poseban predmet Sušare. Iako je sušenje jedna od mnogobrojnih procesnih operacija koje su svrstane u osnovne procesne operacije (mehaničke, hidromehaničke, toplotne, difuzione, hemijske i biohemijske), zbog svog značaja i zastupljenosti u mnogim tehnološkim procesima, izdvaja se kao posebna celina za sebe. U velikom broju slučajeva dobijanje određenih proizvoda zasniva se prvenstveno na procesu sušenja. Na taj način, nastavni program predmeta Sušare obuhvatio je sledeća poglavlja: Definicija procesa sušenja, podela, primena i značaj procesa i opreme za sušenje, definicija osnovnih veličina, merenje masenog udela vlage; Statika procesa sušenja; Kinetika procesa sušenja; Kinetika konvektivnog sušenja vlažnog materijala; Krive kinetike sušenja; Krive brzine sušenja; Projektovanje sušara; Opšte postavke pri projektovanju sušara, osnovni zahtevi kod sušara, izbor konstrukcije sušare i pomoćnih uređaja kod sušare, izbor agensa sušenja i nosioca toplote; Bilansiranje procesa; Materijalni i energetski bilans sušare; Teorijska i stvarna sušara; Grafičko prikazivanje odvijanja procesa u sušari; Toplotni proračun sušara; Toplotni proračun sušara pomoću ravnotežnog dijagrama "entalpija-sastav" i "entalpija-temperatura", sušenje zagrejanim vazduhom i razblaženim dimnim gasovima i stepen korisnosti konvektivnih sušara; Tipovi i klasifikacija konstrukcija sušara; Pomoćni uređaji sušara; Tehnoekonomski pokazatelji rada sušara.

I tako, skoro trideset godina kasnije, kao rezultat višegodišnjeg rada autora u nastavi i inženjerskoj praksi u ovoj oblasti započinje rad na knjizi "Sušare – teorija i zadaci", prvenstveno angažovanjem predmetnog nastavnika profesora dr Miloša Kuburovića, i nekoliko saradnika. Petnaest godina kasnije, uz veliki trud i rad brojnih kolega sa Fakulteta i van njega, nastala je ova verzija knjige, a materija obrađena u knjizi postala je i sastavni deo predmeta Sušare na master studijama Modula za procesnu tehniku i zaštitu životne sredine na Mašinskom fakultetu u Beogradu.

Prvom recenzijom teksta od strane profesora dr Dimitrija Voronjeca, unapređena je sama koncepcija, ali i način prikaza izvoda iz teorije u poglavljima knjige. Konačne verzije pregledali su dr Ivona Radović profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu i dr Radivoje Topić profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu. Njihove sugestije su doprinele finom doterivanju knjige, na čemu im se posebno zahvaljujemo.

Knjiga obuhvata deset poglavlja: (1) Proračun parametara vlažnih materijala; (2) Termodinamička svojstva vlažnog vazduha; (3) Materijalni i toplotni bilans procesa sušenja; (4) Proračun parametara sušenja, sušenje razblaženim dimnim gasovima; (5) Proračun parametara sušenja sa međuzagrevanjem i recirkulacijom vazduha; (6) Proračun sušara pri šaržnom procesu sušenja; (7) Proračun cevnih sušara; (8) Proračun sušenja u kontinualnim komorama za sušenje sa direktnim zagrevanjem; (9) Proračun rotacionih sušara i (10) Proračun sušara sa fluidizovanim i fontanskim slojem, sa ukupno 119 računskih primera. Na početku svakog poglavlja prikazan je pregled korišćenih jednačina sa dopunama koje su date u osam priloga.

Nadamo se da će ova knjiga biti od pomoći i stručnjacima koji rade na poslovima projektovanja i eksploatacije postrojenja u kojima se odvija proces sušenja, kao i studentima tehničkih fakulteta u čijim nastavnim programima je ova oblast zastupljena.

Unapred se zahvaljujemo na svim primedbama i sugestijama koje ćemo uzeti u obzir i ugraditi u eventualno buduće izdanje ili proširenje ove knjige.

Kako se ove godine navršava 60 godina od početka nastave iz oblasti procesne tehnike na Mašinskom fakultetu u Beogradu, izdavanje knjige predstavlja mali doprinos ovom jubileju i omaž svim pregaocima iz oblasti procesne tehnike sa i van Mašinskog fakulteta u Beogradu.

Septembar 2019. godine
Autori

Tehnički list

ISBN
978-86-81505-95-3
Autor(i)
Obradović Marko, Jovović Aleksandar, Karan Milenko, Đurić Slavko, Radić Dejan, Stanojević Miroslav, Todorović Dušan, Karličić Nikola, Kuburović Miloš
Format
B5
#htmlcaption2 #htmlcaption3