.

Za uvećanje ili smanjenje slike, točkić miša pomerajte gore odnosno dole

Priručnik za vlažan i komprimovani vazduh

450,00 RSD
Porez je uključen

Nebojša Grahovac

Količina

Pristupajući pripremi ovog izdanja, imalo se u vidu da je literatura iz ove grane tehnike, na našem jeziku, još uvek prilično oskudna i ograničena na pojedina uža područja.

Priručnik je koncipiran tako da daje sveobuhvatni prikaz i uvid u područja u kojima je kao radni medijum zastupljen vazduh. Osim osnovnih postavki, koje se odnose na svojstva i ponašanje vazduha pod pritiskom, izložene su i funkcije koje se mogu ostvariti, kao što su: pretvaranje energije u mehanički rad i prenos energije, upravljanje tehnološkim operacijama i procesima za prenos i obradu informacija korišćenjem odgovarajućih sredstava.

Priručnik je izdeljen u dvanaest poglavlja, a materija je svrstana saglasno svojoj sadržini, tako da svako poglavlje sačinjava celinu. Prvo, uvodno, odnosi se na merne jedinice, a drugo i treće poglavlje sadrže osnovne pojmove i postavke vezane za vazduh kao radni medijum i termodinamičke procese, sa pogodno odabranim primerima i komentarima. Četvrto poglavlje je posvećeno različitim tipovima kompresora, njihovim osobenostima i primeni, dok peto sadrži niz komponenata (ventili, razvodnici, cilindri, davači i sl.), koji ulaze u sklop uređaja i instalacija, gde se za obavljanje različitih funkcija koristi vazduh pod pritiskom. U šestom poglavlju su izloženi elementi i oprema za pripremu i obezbeđenje potrebnog kvaliteta vazduha u pogledu pritiska, zauljivanja, otklanjanja nečistoća kao isušenje. U sedmom poglavlju su izloženi postupci proračuna i izbora, prethodno opisanih i izloženih optimalnih funkcionalnih elemenata i opreme, kao i preporuke za njihovo održavanje. U sledećem poglavlju su, tehničkim pristupom, izložene osnove matematičkog aparata Bulove dvoznačne algebre, kao sredstva za određivanje elemenata (logičkih) i komponovanje sistema upravljanja koji operišu sa binarnim signalima (digitalni), Što je propraćeno konkretnim praktičnim primerima i komentarima. Svrha je da se na odgovarajući i pristupačan način izloži ova problematika, a namenjena je ne samo stručnjacima koji su upoznati, već i onima koji žele da se upute u ovu aktuelnu oblast U devetom poglavlju se, osim uvodnog prikaza sistema upravljanja, razmatraju pneumatički, a posebno hidropneumatički sistemi, sa osvrtom na njihova svojstva u primeni. Na kraju su izložene inženjerske skraćene metode projektovanja sistema upravljanja. Deseto poglavlje sadrži prikaz nekih rešenja, gde je kao radni fluid korišćen vazduh.

Jedanaesto poglavlje je posvećeno robotici, izloženi su osnovni stavovi vezani za robote, njihovu klasifikaciju, osobenosti i primenu u industriji, sa prikazom nekoliko izvedenih konstrukcija strane i domaće proizvodnje. Osim nekih izloženih konstrukcija robota, postoje i roboti u kojima se kao radni fluid koristi vazduh. Poslednje, dvanaesto poglavlje, sadrži, osim jugoslovenskih standarda iz oblasti pneumatike, razne tehničke podatke, norme i tabele.

Tehnički list

ISBN
978-86-505-02-5
Autor(i)
Nebojša Grahovac
Format
A5
#htmlcaption2 #htmlcaption3