.

Za uvećanje ili smanjenje slike, točkić miša pomerajte gore odnosno dole

Ekonomske analize za potrebe procesnog inženjerstva

1.800,00 RSD
Porez je uključen

Srbislav Genić, Branislav Jaćimović, Srđan Mitić, Petar Kolendić

Količina

Kompletan inženjerski rad u današnje vreme podrazumeva, pored tehničkih znanja u oblasti projektovanja, konstruisanja, ispitivanja, eksploatacije i održavanja postrojenja i opreme, i poznavanje osnova za sprovođenje ekonomskih analiza. Imajući ovo u vidu u ovoj knjizi su objašnjeni osnovni pojmovi i prikazane osnovne tehnike za sprovođenje ekonomskih analiza, bez namere da se pred inženjere, kojima je knjiga prvenstveno namenjena, postavljaju kompleksni zadaci iz oblasti ekonomske struke i nauke.

U osnovi knjiga se sastoji iz sledećih delova: procena investicionih i eksploatacionih troškova postrojenja; procena isplativosti postrojenja; procena zatečene vrednosti korišćene opreme; pregled kretanja osnovnih parametara poslovanja procesne industrije od drugog svetskog rata do danas.

Materiju unutar knjige smo sistematizovali prema važećim svetskim kriterijumima, pri čemu smo se trudili da pojmove uvodimo postupno i sa neophodnim objašnjenjima, smatrajući da čitalac poseduje skromna znanja iz ekonomskih nauka. Izvori koji su korišćeni pri izradi ove knjige obuhvataju klasičnu, ali i savremenu literaturu u ovoj oblasti, a naravno i sopstvena iskustva stečena kroz dugogodišnji rad. Na kraju svakog poglavlja dat je pregled korišćene literature koja može da koristi kao putokaz čitaocu za samostalno proširivanje znanja. U knjizi su kao valute za izražavanje novčanih vrednosti korišćeni EUR (evro, jedinstvena valuta država Evrozone) i USD (United States Dollar, američki dolar, valuta Sjedinjenih američkih država) zbog toga što su u pitanju valute u kojima se na svetskom nivou najčešće vrše obračuni i plaćanja.

Zahvaljujemo se mnogima koji su pomogli pisanje i izradu ove knjige, a posebno recenzentima Vojislavu Geniću, Ivani Ugrenović i Mirjani Stamenić, koji su savesnim pregledom rukopisa i inventivnim sugestijama doprineli kvalitetu knjige.

Tehnički list

ISBN
978-86-81505-76-2
Autor(i)
Srbislav Genić, Branislav Jaćimović, Srđan Mitić, Petar Kolendić
Format
B5
#htmlcaption2 #htmlcaption3