#htmlcaption1 #htmlcaption2 #htmlcaption4

Poslednje objave

6. MKOIEE

6. MKOIEE

Vladan Galebovic Sep 17, 2017 Uncategories 0Komentari

Prva informacija i poziv na prijavu teme

Sporazum usvojen decembra 2015. godine u Parizu na 21. Konferenciji zemalja članica Okvirne konvencije UN o promeni klime, podrazumeva tri konkretnije definisana cilja: 1) ograničavanje povećanja prosečne temperature na nivou „znatno ispod 2 °C", odnosno nastavak napora ograničavanje porasta temperature na 1,5 °C u odnosu na predindustrijski nivo; 2) jačanje sposobnosti adaptacije na negativne uticaje klimatskih promena i razvoj zasnovan na niskoj emisiji gasova staklene bašte na način koji ne ugrožava proizvodnju hrane; i 3) obezbeđenje finansijskih sredstava u skladu sa modelima koji podrazumevaju nisku emisije gasova staklene bašte i prilagođavanja klimu.

Sve to podrazumeva radikalno smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte, štednju svih vrsta energije i značajna ulaganja u proizvodnju obnovljivih izvora energije.

Šesta međunarodna konferencija o obnovljivim izvorima električne energije biće posvećena ovim ciljevima: smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte, energetskoj efikasnosti i smanjenju potrošnje električne energije iz fosilnih goriva kao i najširoj primeni obnovljivih izvora električne energije (OIEE).

Važni datumi

Prijem apstrakata, 1. maj 2018.

 • Obaveštenje o prihvatanju apstrakata, 15. maj 2018.
 • Prijem radova, 1. juli 2018.
 • Slanje izveštaja recenzenata, 1. avgust 2018.
 • Prijem završenih radova, 1. septembar 2018.
 • Održavanje 6. MKOIEE, 11. i 12. oktobar 2018.

 

Ciljevi konferencije

 • Promovisanje naučnih ideja i rezultata istraživanja, razvoja i korišćenja OIEE.
 • Unapređenje tehnologija za korišćenje OIEE kao osnovnih ili dopunskih izvora električne energije.
 • Informisanje i obrazovanje javnosti o prednostima i mogućnostima korišćenja OIEE.
 • Promovisanje lokalnih i globalnih interesa u primeni OIEE.
 • Promovisanje racionalne upotrebe potrošača električne energije sa ciljem smanjivanja njihove potrošnje i postizanja veće energetske efikasnosti.
 • Afirmacija OIEE kao održivih izvora električne energije.
 • Predlaganje rešenja primerena ekonomskoj moći i budućem razvoju.

Teme konferencije

Životna sredina, održivost i politika

 • Uticaj na životnu sredinu, klimatske promene i održivi razvoj
 • Ekonomski aspekti
 • Trendovi: prošlost, sadašnjost, budućnost
 • Planiranje i održivost
 • Zakonska regulativa i standardizacija

Energetski izvori i skladištenje energije

 • Energija iz biomase, čvrstog otpada i biogasa
 • Geotermalna energija
 • Hidroenergija
 • Energija vetra
 • Energija sunca
 • Termoelektrični sistemi
 • Sistemi za skladištenje energije
 • Novi materijali i nove tehnologije u oblasti OIE

Energetska efikasnost u kontekstu primene OIEE

 • Industrija
 • Komunalni objekti
 • Domaćinstva
 • Stambena izgradnja
 • Poljoprivreda

Aplikacije i usluge

 • Industrija
 • Objekti u urbanoj i ruralnoj sredini
 • Komunalni objekti
 • Poljoprivreda
 • Elektroenergetski sistemi
 • Transport

Međunarodni naučni odbor

 • Prof. dr Slađana Alagić, Srbija
 • Prof. Viorel Badescu, Rumunija
 • Prof. dr Pellumb Berberi, Albanija
 • Prof. dr Miroslav Bjekić, Srbija
 • Prof. dr Oleksandr Bondarenko, Ukrajina
 • Prof. dr Alla Denysova, Bugarska
 • Dr Željko Despotović, Srbija
 • Akademik prof. dr Zoran Đurić, Srbija
 • Prof. dr Aleksandar Gajić, Srbija
 • Dr Aleksandar Ivančić, Španija
 • Prof. dr Miroljub Jevtić, Srbija
 • Prof. dr Branko Kovačević, Srbija
 • Rastislav Kragić, Srbija
 • Prof. Vladimir Krstić, Kanada
 • Prof. Nikolay Lopatkin, Rusia
 • Prof. Nikolay Mihailov, Bugarska
 • Prof. dr Nebojša Mitrović, Srbija
 • Prof. dr Milica Naumović, Srbija
 • Prof. dr Stefka Nedeltcheva, Bugarska
 • Mr Dušan Nikolić, Australija
 • Dr Zoran Nikolić, Srbija
 • Prof. dr Elena Ponomaryova, Ukrajina
 • Dr Mila Pucar, Srbija
 • Prof. dr Nikola Rajaković, Srbija
 • Prof. dr Birgit Scheppat, Nemačka
 • Prof. dr Valerij Sytnikov, Ukrajina
 • Prof. dr Velimir Stefanović, Srbija
 • Prof. dr Zoran Stević, Srbija (predsednik)
 • Prof. dr Zoran Stojiljković, Srbija
 • Prof. dr Volodymyr Sydorets, Ukrajina
 • Prof. dr Nada Štrbac, Srbija
 • Prof. dr Dragan Tasić, Srbija
 • Prof. dr Michael Todorov, Bugarska
 • Dr Lyudmyla Vikhor, Ukrajina
 • Prof. dr Hengzhao Yang, SAD

Organizacioni odbor

 • Mila Pucar
 • Rastislav Kragić
 • Zoran Nikolić (predsednik)
 • Ilija Radovanović
 • Žarko Ševaljević
 • Vladan Galebović

Važne napomene

U prijavi rada, predloženu temu i sadržaj rada treba obrazložiti u rezimeu do dve stotine reči. Prijavu poslati organizatoru do 1. maja 2018.

Autori će do 15. maja 2018. biti obavešteni da li im je tema prihvaćena i dobiti uputstvo za pripremu rukopisa.

Radove o prihvaćenim temama treba dostaviti organizatoru najkasnije do 1. jula 2018. Poželjno je da rad ne bude duži od 8 strana.

Uputstvo za pripremu rada možete preuzeti ovde.

Zvanični jezik komuniciranja je engleski jezik.

Apstrakti radova koje Međunarodni naučni odbor prihvati i uvrsti u program, biće objavljeni u zborniku rezimea radova. Zbornik radova će biti objavljen na CD-u sa svojim brojem ISBN, kao i na www.izdanja.smeits.rs.

 

Kotizacija

Kotizacija za građane Srbije iznosi 100 evra (u dinarskoj protivvrednosti), ako se uplata izvrši do 1. oktobra, a posle tog datuma iznosi 140 evra (u dinarskoj protivvrednosti). Kotizacijom se nadoknađuju: štampani zbornik rezimea radova, zbornik radova (na CD-u), troškovi organizacije skupa, svečani ručak po završetku skupa i dr.

Članovi SMEITS-a i Inženjerske komore Srbije imaju popust od 20% na kotizaciju.

Autori radova oslobođeni su plaćanja kotizacije.

Sponzorstvo

Za uslove sponzorstva nad skupom i učešća na izložbi u okviru Konferencije, obratiti se na adresu organizatora.

Ostavite svoj odgovor

*
**Neobjavljeno
*URL sajta sa http://
*